ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๗๖๗ จำนวน ๑ คัน โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ

|