ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๓๕๒ จำนวน ๑ คัน โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ

|