ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

|