ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๗๖๗

|