ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อกระบองไฟกระพริบแบบชาร์จไฟ จำนวน ๖ อัน

|