ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TAS-๓๐๑๑i จำนวน ๑ งาน

|