ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๖๗๓ ตรัง จำนวน ๑ งาน

|