ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีสำหรับพระสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลัง

|