ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง

|