ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง

|

*******************************************

 

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่องการตลาด พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติ-อบต.คลองปาง-เรื่อง-ตลาด-พ.ศ.-2561ดาวน์โหลด

 

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร-พ.ศ.-2561ดาวน์โหลด

 

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่อง การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติ อบต. คลองปาง เรื่อง การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์-พ.ศ.-2561ดาวน์โหลด

 

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด

 

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่อง การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติอบต.คลองปาง เรื่องการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านพ.ศ.2559ดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่อง การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่องการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2559ดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติ อบต.คลองปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556

ข้อบัญญัติ-อบต.คลองปาง-เรื่อง-การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-พ.ศ.2556-1ดาวน์โหลด