ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง อบต.คลองปาง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

|

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง อบต.คลองปาง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ร่วมชม การแสดงของเด็กนักเรียน การประกวดสาวเหลือน้อย การประกวดกระทงประเภทสวยงาม การแสดงของชมรม ผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านควนหนองกก ตำบลคลลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง