กิจกรรม ตำข้าวเม่า

|

    วันที่ 19 มกราคม 2565 อบต.คลองปาง จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมตำข้าวเม่า โดยมีนายมนต์ชัย หนูสาย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานเปิดโครงการ