กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง เป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำ ท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชน สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนสู่ประเทศชาติเข้มแข็งต่อไป โดยมีนายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภาอบต. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชนในตำบล ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง