กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

|

     วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการสองข้างทางสวยด้วยมือเรา กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยปลูกต้นไม้สองข้างทาง หมู่ที่.3,7 มีนายเอกลักษญ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.คลองปาง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว