กิจกรรมจิตอาสา (21 มกราคม 2565)

|

วันที่ 21 มกราคม 2565 อบต.คลองปาง ร่วมกับ มทบ.43 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมีจิตอาสาในพื้นที่ รวมถึงท้องที่ ท้องถิ่น ในตำบลคลองปาง เข้าร่วมกิจกรรม