กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งนํ้า

|

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกับ มทบ.43 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ , พัฒนาบริเวณวัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมีจิตอาสาในพื้นที่ รวมถึงท้องที่ ท้องถิ่น ในตำบลคลองปาง เข้าร่วมกิจกรรม