กิจกกรมถวายเทียนพรรษา โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงาน ร่วมถวายเทียนพรรษา โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกได้เห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งในชุมชนสู่ประเทศชาติต่อไป ณ วัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 และวัดเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง